Shopping centres in Japan

Canal City Fukuoka (1)

2023

Kawabata Fukuoka (1)

2023

Tenjin Underground Mall Fukuoka (1)

Shintencho Fukuoka (1)

2023

2023

Riverain Fukuoka

2023

Aeon Mall Kitaoji Kyoto

2023

Bivi SC Kyoto

Shinkyogoku Kyoto

2023

2023

Sanjo Meitengai Kyoto

2023

Teramachi Kyoto

2023

Mio Tennoji Osaka

Doton Plaza Osaka

2023

2023

Namba Center Osaka (1)

2023

Ebisu Bashi Suji Osaka (1)

2023

Sennichimae Doguyasuji Shopping Street Osaka

Shin Sai Bashi Suji Osaka (1)

2023

2023

Laforet Shibuya Tokyo

2023

Q-Plaza Shibuya Tokyo

2023

Lumine Est Shinjuku Tokyo

Tokyu Plaza Shibuya Tokyo

2023

2023

Myashita Park Shibuya Tokyo (1)

Diver City Tokyo Plaza (1)

2023

2023

(1) for more information click on foto